MAAGAASI MÜÜGI TEENUSTE HINNAD

Maagaasi müügi piirhind kodutarbijatele alates 01.02.2022.a. (ilma käibemaksuta) - 1,50 eurot/m³.

Juhime Teie tähelepanu, et tegelik maagaasi müügihind arvutatakse järgmise valemi alusel:
G = (TTF + 6,8 ) * Qi /1000, kus
G – gaasi hind arvestuskuus, eur/m3

TTF - „TTF“ on väljaande „Argus European Natural Gas“ poolt Arvestusperioodile eelneva
kalendrikuu viimasel tööpäeval avaldatud „TTF front month“ indeks, või seda asendav indeks;
eur/MWh

6,8– koefitsient, eur/MWh
* - korrutis
Qi – arvestuskuu tegelik ülemine kütteväärtus, kWh/m³.
/ - jagamine
Gaasihinnale lisandub käibemaks.


Vastavalt Konkurentsiameti 30.12.2020 otsusele nr.7-3/2020-059 on alates 01.03.2021 kehtestatud võrguteenuse hinnaks (ilma käibemaksuta) - 0,12891 €/m³.

Alates 01.05.2020 on maagaasi aktsiisimääraks 0,04 €/m³ maagaasi kohta, millele lisandub käibemaks.