MAAGAASI MÜÜGI TEENUSTE HINNADVastavalt AS Sillamäe - Veevärk nõukogu 27.01.2016 otsusele kehtestatakse kodutarbijatele järgmised maagaasi hinnad (ilma käibemaksuta):

Jaanuar 2020 0,300 €/m³
Veebruar 2020
0,300 €/m³

 

 

Vastavalt Konkurentsiameti 25.10.2019 otsusele nr.7-3/2019-070 on alates 01.01.2020 kehtestatud võrguteenuse hinnaks (ilma käibemaksuta) - 0,12374 €/m³.

Alates 01.01.2020 on maagaasi aktsiisimääraks 0,07914 €/m³ maagaasi kohta, millele lisandub käibemaks.

Kodutarbijatele, kellel ei ole gaasiarvesteid, toimub tasu arvestamine vastavalt AS Sillamäe-Veevärk nõukogu 23.11.2006 ja 13.01.2009 otsusetega kehtestatud Metoodikale.Kodutarbijatele, kellel ei ole korterites gaasiarvesteid ja elamutes puuduvad üldarvestid, on gaasi kuutasu arvestamine alates 01.01.2020 järgmine:

Teenuse liik

Summa koos KM-ga kuus

 

aktsiisita €/in

aktsiis €/in

Korter gaasipliidiga ja sooja veega

7,15*

1,11

Korter gaasipliidiga ja sooja veeta

9,30*

1,45

Korter gaasipliidi ja - soojendiga

18,02*

2,80

*maagaasi arvestuslik hind ja tasumisele kuuluvad summad maagaasi eest temperatuuril 20°C; gaasi absoluutsel rõhul 1,01325 baari ja lepingulisel kütteväärtusel 10,19 MWh/m³.