TEENUSTE HINNAD

TASU VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE EEST

Vastavalt Konkurentsiameti 11.10.2016 otsusele nr 9.1-3/16-010  on

AS Sillamäe-Veevärk kehtestanud alates 01.12.2016 järgmised teenuste hinnad (ilma käibemaksuta): 

  Teenuse liik

  Elanikkond    €/m³

  Juriidilised isikud    €/m³

  Külm vesi

0.79

0.91

 Kanalisatsioon

0,64

0.79

 Kokku

1.43

1.70

 Vastavalt Konkurentsiameti 18.11.2016 otsusele nr 9.1-3/16-012  on

AS Sillamäe - Veevärk kehtestanud alates 01.01.2017 järgmised teenuste hinnad (ilma käibemaksuta): 

  Teenuse liik

  Elanikkond    €/m³

  Juriidilised isikud    €/m³

  Külm vesi

0.93

1,04

 Kanalisatsioon

0,83

0.98

 Kokku

1.76

2.02

Abonenttasu ei võeta.

Eluruumidele, kus ei ole paigaldatud individuaalseid veearveateid, kehtivad järgmised vee tarbimisnormid: 

Teenuse liik

Norm ühe inimese kohta ööpäevas

Norm ühe inimese kohta kuus 

Korter sooja veega 

0,250 m³ 

7,604 m³ 

Korter gaasisoojendiga 

0,250   

7,604 m³ 

Korter vannita või dušita 

0,100  

3,042 m³ 

Korter istevanniga 

0,230  

6,996 m³ 

Korterelamutele arvestatakse vee- ja kanalisatsiooniteenuse tasu vastavalt

AS Sillamäe - Veevärk nõukogu 08.12.2015 otsusega kehtestatud Korra alusel.