TEENUSTE HINNAD

TASU VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE EEST

Vastavalt Konkurentsiameti 18.11.2016 otsusele nr 9.1-3/16-012  on

AS Sillamäe - Veevärk kehtestanud alates 01.01.2017 järgmised teenuste hinnad (ilma käibemaksuta): 

  Teenuse liik

  Elanikkond    €/m³

  Juriidilised isikud    €/m³

  Külm vesi

0.93

1.04

 Kanalisatsioon

0.83

0.98

 Kokku

1.76

2.02

 

Vastavalt Konkurentsiameti 20.12.2019 otsusele nr 9-3/2019-012 on

AS Sillamäe - Veevärk kehtestanud alates 01.02.2020 järgmised teenuste hinnad (ilma käibemaksuta): 

  Teenuse liik

  Elanikkond    €/m³

  Juriidilised isikud    €/m³

  Külm vesi

0.96

1.07

 Kanalisatsioon

0.87

1.00

 Kokku

1.83

2.07