VEEVÄRK HANKED 2009 


1. AS Sillamäe Veevärk kavatseb sõlmida 2009.a hangelepingud järgmiste ehitustööde teostamiseks:Sillamäe linna gaasijaotuspunkti seadmete vahetamine (Majakovski 17B).

Kutsume Teid osalema konkursil

2. Remonditööd Sillamäe linna kolmes gaasijaotuspunkti hoones (Majakovski 17B, viagra belgique Viru 14A, Rumjantsevi 10A). KutsumeTeid osalema konkursil

3. AS Sillamäe-Veevärk kavatseb sõlmida 01.11.2009-31.10.2010.a. kompleksturvateenuse osutamise hankeleping. Kutsume Teid osalema konkursil

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

1. 09.07.2009.a. on sõlmitud  Sillamäe linna kolmes gaasijaotuspunkti hoones (Majakovski 17B, Viru 14A, Rumjantsevi 10A) remonditööde töövõtuleping № 25/09 AS Sillamäe Veevärk ja OÜ Aknameister vahel.

2. 20.07.2009.a. on sõlmitud  Sillamäe linna gaasijaotuspunkti seadmete vahetamise töövõtuleping № 26/09 (Majakovski 17B) AS Sillamäe Veevärk ja OÜ Virumaa Innovatsiooni Projekt vahel.

3. 01.11.2009.a. on sõlmitud  turvateenuse leping nr.66 AS Sillamäe Veevärk ja AS Securitas Eesti vahel.