UUDISED

 


  

Alates 01.märtsist 2020 kehtestatakse kodutarbijatele järgmine maagaasi piirhind (ilma käibemaksuta) – 0,265 €/m³.

Vastavalt Konkurentsiameti 25.10.2019 otsusele  nr 7-3/2019-070 on alates 01.01.2020 kehtetatud võrguteenuse hinnaks (ilma käibemaksuta) 0,12374 €/m³. 

 

Alates 01.01.2020 on maagaasi aktsiisimääraks 0,07914€/м³ maagaasi kohta, millele lisandub käibemaks.


Vastavalt Konkurentsiameti 20.12.2019 otsusele nr 9-3/2019-012 on alates 01.02.2020 kehtestatud järgmised veeteenuse hinnad (ilma käibemaksuta): 

  • tasu vee eest füüsilistele isikute (korteriühistud, elanikkond) - 0,96 €/m³ ;
  • tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele - 1,07 €/m³;
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele (korteriühistud, elanikkond) - 0,87 €/m³;
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele - 1,00 €/m³.

 

Alates 01.02.2020 a. kehtivad linna sauna teenustele järgmised hinnad:

  • täispilet              - 5,00
  • soodustuspilet  - 4,00