MAAGAASI MÜÜGI TEENUSTE HINNAD

Maagaasi müügi piirhind kodutarbijatele alates 01.09.2023a. (ilma käibemaksuta) - 2,00 eurot/m³.

Juhime Teie tähelepanu, et tegelik maagaasi müügihind arvutatakse järgmise valemi alusel:
G = (TTF + 10,8 ) * Qi /1000, kus
G – gaasi hind arvestuskuus, eur/m3

TTF - „TTF“ on väljaande „Argus European Natural Gas“ poolt Arvestusperioodile eelneva
kalendrikuu viimasel tööpäeval avaldatud „TTF front month“ indeks, või seda asendav indeks;
eur/MWh

10,8 – koefitsient, eur/MWh
* - korrutis
Qi – arvestuskuu tegelik ülemine kütteväärtus, kWh/m³.
/ - jagamine
Gaasihinnale lisandub käibemaks.


Vastavalt Konkurentsiameti 02.10.2023 otsusele nr7-3/2023-144 on alates 04.12.2023 kehtetatud võrguteenuse hinnaks (ilma käibemaksuta) 0,23767 €/m³.

Alates 01.05.2024 on maagaasi aktsiisimääraks 0,04781 €/m³ maagaasi kohta, millele lisandub käibemaks.

Alates 01.01.2024 strateegilise gaasivaru makse määraks on 0,45 eurot/MWh, millele lisandub käibemaks.