Kaebus

Rakendatud abinõud

Reostuse põhjuse

tuvastamine

22.12.2017.a reostunud vesi

elumajas Ranna tn 45

 

kontrollitud sisendil vesi on puhas

 

majas tehti soojusvaheti läbipesu

 

03.01.2018.a elumajas Kesk tn 5 vesi on hägune ja vahutab

 

kontrollitud sisendil vesi on puhas

 

majas tehti töid vee katkestusega

 

08.01.2018. a reostunud vesi elumajas Kajaka tn 8

 

kontrollitud sisendil vesi on puhas

 

tuvastamata

 

18.01.2018. a vahel kraanist tuleb roostevett elumaja V. Tškalovi tn 27 korterites

 

kontrollitud sisendil vesi on puhas

 

tuvastamata

 

 

23.01.2018. a (korduvalt 04.03.2018. a) elumaja V. Tškalovi tn 27 vees suur lisandite hulk

 

 

kontrollitud sisendil vesi on puhas

 

veereostus majasisese

veetorustiku pärast

 

29.01.2018 г. reostunud vesielumajas V. Tškalovi tn 29

 

kontrollitud sisendil vesi on puhas

 

tuvastamata

 

02.02.2018 г. и 03.02.2018 г. reostunud vesi elumajas Kesk tn 39а

 

kontrollitud sisendil vesi on puhas

 

majas tehti soojusvaheti läbipesu

 

19.02.2018. a ja 20.03.2018. a vees esines rooste elumajas M. Gorki tn 5

 

kontrollitud – sisendil vesi on puhas,tehtud täiendav magistraaltorustiku läbipesu

 

tuvastamata

 

06.06.2018. a reostunud vesi elumajas Kesk tn 7

 

 

kontrollitud sisendil vesi on puhas

 

tuvastamata

 

06.06.2018. a reostunud vesi elumajas Viru tn 8

 

kontrollitud sisendil vesi on puhas

tuvastamata

 

12.09.2018. a reostunud vesi elumajas Kesk tn 45

 

kontrollitud sisendil vesi on puhas

tuvastamata

 

13.09.2018. a reostunud vesi elumajas Roheline tn 4

 

kontrollitud sisendil vesi on puhas

tuvastamata

 

17.10.2018. a reostunud vesi elumajas Viru tn 12

 

kontrollitud sisendil vesi on puhas

majas tehti soojusvaheti läbipesu

 

31.10.2018 a reostunud vesi elumajas Kesk tn 55

 

kontrollitud sisendil vesi on puhas

teostati magistraalvõrkude läbipesu

 

31.10.2018 a reostunud vesi elumajas Ranna tn 47

 

kontrollitud sisendil vesi on puhas

tuvastamata

 

01.11.2018 a reostunud vesi elumajas Gagarini tn 17

 

kontrollitud sisendil vesi on puhas

veereostus majasisese veetorustiku pärast

05.11.2018 a reostunud vesi elumajas Ranna tn 23

kontrollitud sisendil vesi on puhas

tuvastamata

22.11.2018 a reostunud vesi elumajas Ranna tn 23

kontrollitud sisendil vesi on puhas

veereostus majasisese veetorustiku pärast

22.11.2018 a reostunud vesi elumajas Mere tn 4

kontrollitud sisendil vesi on puhas

tuvastamata

03.02.2019 elumaja Viru pst 17a sisendveevärgi ummistumine

kontrollitud – sisendil vesi on puhas

ladestuste sattumine magistraaltorustikest

15.02.2019. a majas aadressil Kesk 15 veel on vesiniksulfiidi lõhn

kontrollitud – sisendil ja korteris vesi on puhas, lõhnata

tuvastamata

14.03.2019. a reostunud vesi elumajas Kesk tn 1

kontrollitud sisendil vesi on puhas

veereostus majasisese veetorustiku pärast

24.07.2019. a reostunud vesi elumajas Kesk tn 7

kontrollitud – sisendil vesi on puhas

majas tehti töid vee katkestusega

26.08.2019. a reostunud vesi elumajas M. Gorki tn 5

kontrollitud – sisendil vesi on puhas

tuvastamata

07.04.2020 elumajas Viru 21 must vesi 

teostatud kontroll –  maja sisendil vesi on visuaalselt puhas  

ei ole tuvastatud

21.07.2020 elumajas Ranna tn 47 must vesi 

teostatud kontroll –  maja sisendil vesi on visuaalselt puhas  

ei ole tuvastatud

02.08.2020. a reostunud vesi elumajas Roheline tn 5

kontrollitud – analüüside tulemuste kohaselt sisendil vesi vastab normidele

tuvastamata

25.11.2020a. reostunud vesi elumajas Ranna tn 23

kontrollitud – sisendil vesi on puhas

tuvastamata

30.03.2021a. reostunud vesi elumajas Ranna tn 27

kontrollitud – sisendil vesi on puhas

tuvastamata