Purgimisteenus

Purgimisteenus on reovee tekkekohast väljapumpamine, äravedamine ning ühiskanalisatsiooni purgimiskohta väljalaskmine.