TEENUSTE HINNAD

TASU VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE EEST

Vastavalt Konkurentsiameti 29.08.2022 otsusele nr 9-3/2022-025 on

AS Sillamäe - Veevärk kehtestanud alates 01.10.2022 järgmised teenuste hinnad (ilma käibemaksuta): 

  Teenuse liik

  Elanikkond    €/m³

  Juriidilised isikud    €/m³

  Külm vesi

1.25

1.34

 Kanalisatsioon

1.14

1.27

 Kokku

2.39

2.61