TEENUSTE HINNAD

TASU VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE EEST

Vastavalt Konkurentsiameti 08.08.2023 otsusele nr 9-3/2023-028 on

AS Sillamäe - Veevärk kehtestanud alates 01.10.2023 järgmised teenuste hinnad (ilma käibemaksuta): 

  Teenuse liik

  Elanikkond  €/m³

  Juriidilised isikud    €/m³

  Külm vesi

1.186

1.186

 Kanalisatsioon

1.104

1.104

 Kokku

2.290

2.290