VEE KVALITEEDI KOHTA


AS Sillamäe –Veevärk teavitab Sillamäe linnaelanikke, et joogivesi ei vasta kvaliteedi nõuetele, kuna laboriuuringuteks võetud joogivee üksikproovides kvaliteedinäitaja kolooniate arv 22 °C juures ületab lubatud piirsisaldust 100 PMÜ/1ml. Palume võimaluse korral kuni joogivee kvaliteedi nõuetele vastavuse saavutamiseni juua ainult keedetud vett.
Palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast.


AS Sillamäe Veevärk teatab, et igal kolmapäeval 08.00-12.00 vana linnaosas ning 13.00-17.00 mikrorajoonis toimub magistraalveetorustike pesemine. Seoses sellega võib ajutiselt halveneda tarbijate joogivee kvaliteet torustikest ladestusteväljauhtmise tõttu.

Palume nimetatud päevadel võimaluse korral piirata joogivee tarbimist ning vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

 


Sillamäe linna veevarustussüsteemi magistraaltorustike pesemise graafik