PROJEKTI ESITLEMINE 

 

 

 


ÜF projekt nr 2.1.0101.15-0165  “Sillamäe veearvestite  soetamine“. 

Taotluse rahuldamise otsus: 16.06.2015 nr 1-25/150. Abikõlblikkuse perioodi lõpp: 31.12.2015.

Projekti eesmärgiks on olemasoleva veemajandustaristu toimimise kiirem ja efektiivsem jälgimine ning süsteemi töökindluse parandamine. Projekti raames soetatakse 268 külma vee kaugloetavat veearvestit koos vajalike lisaseadmetega arvestitelt laekuvate andmete kogumiseks ja töötlemiseks. Vajalikud lisaseadmed: kauglugemisseadmed koos tarvikutega, bluetooth optiline lugemispea koos laadija ja fiksaatoriga, ready põhikomplekt (või analoog) koos tarkvara tugilepingu ja täiendava konverteriga. Uued arvestid fikseerivad lekkeid, on töökindlamad ja eluiga on märkimisväärselt pikem, kuna neis ei ole liikvaid osasid. Lekke tuvastusega saab vähendada veekadusid ning kliente operatiivsemalt teavitada probleemidest nende veevõrgus. 

Projekti planeeritud kogumaksumuseks on 68 242,71 eurot, millest 58 006,30 eurot ehk 85% on ÜF toetuse summa ja 10 236,41 eurot ehk 15% on toetusesaaja omafinantseeringu summa. Täpne maksumus selgub peale veearvestite hanke läbiviimist.

Riigihanke nr 165536 tulemusena sõlmiti Kamstrup A/S`ga hankeleping 04.11.2015. Vastavalt hanke pakkumusele on projekti kogumaksumuseks 43 145,10 eurot, millest 36 673,33 ehk 85 % Euroopa Liidu ÜF toetuse summa ja 6 471,77 eurot ehk 15 % on toetusesaaja omafinantseeringu summa.

__________________________________________________________________________________________________