Projekti „Sõtke 2a päikesepark“ andmed:

 

Projekti nimi: Sõtke 2a päikesepark
Registreerimisnumber: 

20.2.02.23-02013

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse taotluse rahuldamise otsus:  12.01.2024 nr 11-2/24/76
Abikõlblikkuse periood: 02.02.2024 – 02.08.2024
Kogumaksumus KM-ta: 36 349,00 EUR
AS Sillamäe-Veevärk omafinantseering KM-ta:   25 444,30 EUR
Rahastanud Euroopa Liit - NextGenerationEU KM-ta:      10 904,70 EUR
Edukas pakkuja: Energiapartner OÜ
Lepingu nr: 2/24, 18.03.2024
Lepinguline maksumus KM-ta: 24 145,00 EUR
Omafinantseering KM-ta: 16 901,50 EUR
Toetus KM-ta: 7 243,50 EUR

Projekti eesmärgiks on rajada Sillamäele Sõtke 2a reoveepuhasti juurde 49 kW võimsusega päikeseelektrijaam, et käia kaasas rohepöördega, toota osaliselt Sõtke 2a vajaminev elektrienergia päikeseelektrijaamast ja vähendada elektrienergia kulusid. Päikeseelektrijaama toodang läheb reoveepuhasti tarbimise katmiseks ning vastav kogus elektrienergiat kui ka võrguteenust tuleb seega elektrivõrgust vähem. Arvestades asjaolu, et elektrienergia hinnatase on suhteliselt kõrge ja võrguteenuse hind on pidevas kasvutrendis, toob päikeseelektrijaama rajamise projekt majanduslikku kasu (päikesejaama elueaks loetakse vähemalt 25 aastat).

Projekti raames antav toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 2023/2024, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 2023/2831, 15.12.2023) tähenduses. Projekt on rahastatud Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.